BIM biblioteka

Systemy dachów płaskich. Revit


TN_ROOF_PVC_STEEL_CLASSIC.jpg TN_ROOF_PVC_STEEL_SMART.jpg
TN ROOF PVC STEEL CLASSIC 01
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z membran PVC i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF PVC STEEL SMART 
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z membran PVC i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_STEEL_FIX_01.jpg TN_ROOF_BRM_STEEL_FIX_02.jpg
TN ROOF BRM STEEL FIX 01
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM STEEL FIX 02
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych, termoizolacją z wełny skalnej i dodatkową wentylacją w środkowej warstwie termoizolacji.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_STEEL_SMART_01.jpg TN_ROOF_BRM_STEEL_SMART_02.jpg
TN ROOF BRM STEEL SMART 01
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM STEEL SMART 02
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z samoprzylepnym pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i mieszaną termoizolacją z płyt PIR i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_STEEL_SOLO_01.jpg TN_ROOF_BRM_STEEL_SOLO_02.jpg
TN ROOF BRM STEEL SOLO 01
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym jednowarstwowego pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM STEEL SOLO 02
System dachu nieużytkowego na podłożu z blachy trapezowej z mocowaniem mechanicznym jednowarstwowego pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych, termoizolacją z wełny skalnej i dodatkową wentylacją w środkowej warstwie termoizolacji.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_GREEN.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_PAVEMENT.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE GREEN
System dachu użytkowego, odwróconego, z nasadzeniami roślinnymi, warstwą hydroizolacyjną z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE PAVEMENT
System dachu użytkowego, odwróconego, do komunikacji pieszej, z warstwą hydroizolacyjną z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_FIX-_01.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_FIX-_02.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE FIX  01
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE FIX  02
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych, termoizolacją z wełny skalnej i dodatkową wentylacją w środkowej warstwie termoizolacji.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SOLO_01.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SOLO_02.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE SOLO 01
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym jednowarstwowego pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE SOLO 02
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym jednowarstwowego pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych, termoizolacją z wełny skalnej i dodatkową wentylacją w środkowej warstwie termoizolacji.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART_01.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART_02.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE SMART 01
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE SMART 02
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z samoprzylepnym pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i mieszaną termoizolacją z płyt PIR i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART-EPS_01.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART-EPS_02.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE SMART EPS 01
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt EPS.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE SMART EPS 02
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z samoprzylepnym pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt EPS.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART-XPS_01.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_SMART-XPS_02.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE SMART XPS 01
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE SMART XPS 02
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z samoprzylepnym pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i mieszaną termoizolacją z płyt PIR i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_STANDARD.jpg TN_ROOF_BRM_CONCRETE_LIGHT.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE STANDARD
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN ROOF BRM CONCRETE LIGHT
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym bez termoizolacji.
DO POBRANIA
TN_ROOF_BRM_CONCRETE_BALLAST_01.jpg TN_ROOF_PVC_CONCRETE_BALLAST.jpg
TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST 01
System dachu nieużytkowego, odwróconego na podłożu betonowym z pokryciem dachowym z pap bitumiczno-polimerowych i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN ROOF PVC CONCRETE BALLAST
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z  pokryciem dachowym z membran PVC i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN_ROOF_PVC_CONCRETE_SMART-EPS.jpg TN_ROOF_PVC_CONCRETE_SMART.jpg
TN ROOF PVC CONCRETE SMART EPS
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z membran PVC i termoizolacją z płyt EPS.
DO POBRANIA
TN ROOF PVC CONCRETE SMART
System dachu nieużytkowego na podłożu betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z membran PVC i termoizolacją z płyt PIR.
DO POBRANIA
TN_ROOF_PVC_CONCRETE_CLASSIС.jpg TN_ROOF_PVC_CONCRETE_GREEN.jpg
TN ROOF PVC CONCRETE CLASSIС
System dachu nieużytkowego na podłożu z betonowym z mocowaniem mechanicznym pokrycia dachowego z membran PVC i termoizolacją z wełny skalnej.
DO POBRANIA
TN ROOF PVC CONCRETE GREEN
System dachu użytkowego z nasadzeniami roślinnymi, warstwą hydroizolacyjną z membran PVC i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN_ROOF_PVC_CONCRETE_TERRACE.jpg TN_ROOF_PVC_CONCRETE_PAVEMENT.jpg
TN ROOF PVC CONCRETE TERRACE
System lekkiego dachu użytkowego do komunikacji pieszej z podstawkami z tworzywa sztucznego, z warstwą hydroizolacyjną z membran PVC i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIA
TN ROOF PVC CONCRETE PAVEMENT
System dachu użytkowego do komunikacji pieszej, z warstwą hydroizolacyjną z membran PVC i termoizolacją z płyt XPS.
DO POBRANIAPrezentowany plik zawiera systemy konstrukcyjne dachów płaskich TECHNONICOL w postaci modeli dachów.
Po otwarciu pliku wyświetlany jest „Arkusz” z „Kartą techniczną systemu”.

r1.png

Informacje przedstawione na karcie technicznej systemu dachowego:

 • nazwa systemu;
 • krótki opis systemu;
 • fragment modelu wykonany za pomocą narzędzia „Section”, z etykietą każdej warstwy;
 • wykaz głównych materiałów wchodzących w skład systemu;
 • wykaz alternatywnych materiałów, którymi można zastąpić materiały podstawowe.

Po przełączeniu do widoku 3D wyświetlany jest model systemu dachowego.

r2.png

Konstrukcja nośna i warstwy systemu dachowego dobrane są z różnych materiałów.

r3.png

Dla modelu przyjęty jest standardowy zestaw parametrów związanych z rodzajem dachu:

r4.png

Dobór materiałów dachowych w pełni odpowiada układowi systemu, zalecanemu przez producenta.

r5.png

Projekt zawiera listę materiałów podstawowych i alternatywnych, wchodzących w skład systemu.

r6.png

Wszystkie nazwy materiałów mają przedrostek „TN_”, aby pogrupować listę materiałów projektu, w którym zostaną umieszczone.

r7.png

Materiałom przypisano parametry odpowiedzialne za ich identyfikację w projekcie, sposób wyświetlania i właściwości fizyczne:

r8.png

Aby zastosować model w swoim projekcie, wystarczy go skopiować (wybierając go wcześniej) z bieżącego pliku za pomocą polecenia ctrl+c i wkleić go do swojego projektu za pomocą polecenia ctrl+v.


DO POBRANIA

Katalog węzłów TECHNONICOL zawiera 37 obróbek dachowych dla 5 systemów konstrukcyjnych dachów płaskich.

Katalog został utworzony na standardowym szablonie Revit 2016.

Po otwarciu pliku jako pierwszy pojawia się arkusz z przerwą dylatacyjną, systemu „TN ROOF CLASSIC”:

image001.png

Standardowe wyświetlanie „Project Browser“ ma rozwinięte zestawienie przekrojów z rodzajami rysunków i arkuszami:

image002.png

Dla węzłów skonfigurowany jest osobny widok „TN-Drawing“:

image003.png

Węzły są tworzone przy użyciu rodzin elementów węzłów:

image004.png

Nazwy rodzin poprzedzone są prefiksem „TN”, w celu grupowania w menedżerze projektu.

image005.png

Następnie występuje kod kategorii elementu:

 • FIX – Element mocujący;
 • LIN –Linia;
 • MAT - Materiał pomocniczy;
 • MET –Metal walcowany;
 • PRF - Elementy profilowane;
 • RAW - Elementy odwodnienia;
 • WP –Hydroizolacja;
 • ANN –Adnotacja;
 • VEN –Wentylacja;
 • FIN –Wykończenie;
 • TPR_N –Termoizolacja.    

Każdy węzeł jest zestawiony na osobnym arkuszu.

image006.png

Kopiowanie węzłów z katalogu do projektu wykonuje się za pomocą polecenia „Insert Views from File”:

image007.png

Wskazujemy ścieżkę do pliku katalogu i wybieramy niezbędne widoki rysunku lub arkusze:

image008.png  

Następnie wstawiamy do swojego projektu.

DO POBRANIA

Ogólne informacje o aplikacji

Wtyczka TECHNONICOL stanowi dodatek do programu Revit, zawierający narzędzia do tworzenia spadków na dachu płaskim za pomocą klinowych płyty termoizolacyjnych, konstrukcji wielowarstwowych, a także katalogi systemów budowlanych, materiałów oraz katalogi węzłów obróbkowych.

Program jest kompatybilny z następującymi wersjami platformy Revit: 2017-2020.

Instalacja programu

Aby zainstalować program, należy pobrać plik instalacyjny z witryny https://en.technonicol.eu/, rozpakować archiwum do folderu roboczego i uruchomić plik instalatora jako administrator, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu.

Po instalacji na pasku narzędzi programu Revit pojawi się dodatkowa zakładka „TECHNONICOL”.

1.png

Wszystkie narzędzia programu znajdują się w zakładce „TechnoNICOL” na pasku narzędzi Revit.

2.png

Tworzenie spadków przy pomocy klinowych płyt termoizolacyjnych

Przycisk „Nachylenie główne” pozwala na kształtowanie określonego spadku na dachu płaskim przy pomocy klinowych płyt termoizolacyjnych.

3.png

Przycisk „Kontrspadek” służy do tworzenia nachylenia w koszu między wpustami dachowymi.

4.png

Narzędzie „Linia na powierzchni” umożliwia narysowanie linii modelu na powierzchni stropu lub dachu płaskiego.

Narzędzie „Podzielić płytę, dach” służy do podziału stropu lub dachu płaskiego na części, wzdłuż wybranej linii.

Dla wygody pracy w aplikacji, dodano standardowe funkcje Revit, takie jak: Dach po obrysie, Nachylenie w punkcie i Otwór w pionie.

5.png

Opis konstrukcji wielowarstwowej

Narzędzia „Multi objaśnienia” i „Objaśnienie elementów” tworzą opisy standardowych struktur wielowarstwowych dla jednego lub kilku elementów konstrukcji materiałów zewnętrznych.

6.png

Polecenie „Ustawienie objaśnień” pozwala na wybór parametru materiału, który należy umieścić w „Objaśnieniu”.

7.png

Biblioteka TECHNONICOL

„Katalog materiałów” pozwala na wybór materiałów budowlanych TECHNONICOL, przeglądanie ich właściwości i przesyłanie ich do projektu użytkownika.

8.png

„Katalog konstrukcji” pozwala na wybór systemów budowlanych TECHNONICOL, przeglądanie ich właściwości i przesyłanie ich do projektu użytkownika.

9.png

Ponadto użytkownik może wprowadzać zmiany w zestawie systemu wielowarstwowego, dodając alternatywne materiały i grubości lub tworząc własną konstrukcję.

10.png

Pomoc, kontakt, informacje o programie

Aby wysłać pytania lub sugestie dotyczące pracy z wtyczką, użytkownik może skorzystać z „Formularza kontaktowego”.

11.png

Sekcja „O programie” zawiera informacje o właścicielu praw autorskich, jego autorze oraz o oprogramowaniu na podstawie którego został stworzony.

Dla ułatwienia sprawdzenia dostępnych aktualizacji, dodaliśmy funkcję przeglądania aktualnej wersji aktualizacji:

12.png

W aplikacja dostępna jest również pomoc. Opisuje szczegółowo pracę każdego narzędzia, procesy instalacji, aktualizacje aplikacji, a także działanie narzędzi.

13.png

DO POBRANIA

Katalog akcesoriów do płaskich pokryć dachowych obejmuje 13 modeli:

 • Wpusty dachowe (6 szt.);
 • Wpusty attykowe (3 szt.);
 • Wywietrzniki (2 szt.);
 • Ścieżki dachowe (1 szt.);
 • Inne wyposażenie (1 szt.).
Wersja pliku Revit – 2017.

Po otwarciu pliku jako pierwszy pojawia się plan piętra z umieszczonymi na nim modelami wyposażenia:

acs_pl_1.jpg

Dla wygody wyszukiwania potrzebnego elementu wyposażenia modele są podzielone na dwie kategorie:
 • Akcesoria dla dachów z pokryciem polimerowym;
 • Akcesoria dla dachów z pokryciem bitumiczno-polimerowym.
W zależności od sposobu modelowania rodzin, przypisywane są im odpowiednie zestawy parametrów:

acs_pl_2.jpg

Wklejanie do projektu odbywa się poprzez proste skopiowanie rodziny z pliku katalogu do projektu roboczego użytkownika.