TECHNONICOL CARBON ECO

Polistyren ekstrudowany TECHNONICOL CARBON ECO przeznaczony jest do izolacji cieplnej ścian budynków i innych elementów betonowych, fundamentów, cokołów, piwnic od strony gruntu, podłóg podgrzewanych i na gruncie (montaż pod lub nad betonem), izolacji dachów skośnych i płaskich oraz miejsc narażonych na kontakt z wilgocią.

Składowanie

Płyty należy przechowywać posortowane według wymiarów w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, ułożone poziomo lub na paletach pod zadaszeniem, w odległości nie mniejszej niż 1m od źródeł ciepła. Należy je chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych.

Deklarowane parametry

  Właściwości Wartości
 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λD, W/m*K 0.034
 Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu, kPa 200
 Długotrwała nasiąkliwość wodą przez zanurzenie, % 0.7
 Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji, % ≤ 3.0
 Tolerancja grubości T1
 Długość, mm 1180-5400
 Szerokość, mm 580, 600
 Grubość, mm 20, 30, 40

Deklarowany opór cieplny (EN 12667)

  Grubość, mm 20 30 40
 Deklarowany opór cieplny RD, m2*K/W 0.558 0.882 1.176