TECHNOVENT STANDARD

TECHNOFACADE STANDARD to niepalne, hydrofobizowane płyty termo i dźwiękoizolacyjne o zaburzonym układzie włókien, produkowane ze skalnej wełny mineralnej.
Zastosowanie: Jako warstwa do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej w budownictwie przemysłowym oraz kubaturowym. Przeznaczona do stosowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych w szczególności do wentylowanych systemów fasadowych.

Przechowywanie

Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz ustawiony na suchym podłożu. Maksymalna wysokość sztaplowania do 3 metrów.


 CHARAKTERYSTYKI TECHNOVENT STANDARD 
 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.035
 Wytrzymałość na ściskanie, kPa  
10
 Obciążenie punktowe, N 100
 Gęstość, kg/m3 90±10
 Grubość (co 10 mm), mm  50-200
 Długość, mm 1200
 Szerokość, mm 600