TECHNOLITE OPTIMA

Płyty TECHNOLITE OPTIMA przeznaczone są do stosowania w systemach, w których izolacja nie jest poddana obciążeniom zewnętrznym (mansardy, podłogi na poddaszu) oraz jako pierwsza ((wewnętrzna) warstwa izolacji termicznej w systemach fasadowych ze szczeliną powietrzną do termoizolacji dwuwarstwowej. Zastosowanie: budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako warstwa termoizolacyjna w obiektach nowo budowanych oraz remontowanych.
TECHNOLITE OPTIMA to niepalne, hydrofobizowane płyty termo i dźwiękoizolacyjne z wełny mineralnej produkowane z bazaltu.

Przechowywanie

Płyty należy przechowywać posortowane według wymiarów w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, ułożone poziomo lub na paletach pod zadaszeniem. Należy je chronić przed opadami atmosferycznymi.


 CHARAKTERYSTYKI TECHNOLITE OPTIMA
 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.036
 Wytrzymałość na ściskanie, kPa  
-
 Obciążenie punktowe, N -
 Gęstość, kg/m3 40±5
 Grubość (co 10 mm), mm  50-200
 Długość, mm 1200
 Szerokość, mm 600