Płyty termoizolacyjne PIR

Materiał izolacyjny na bazie sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) o strukturze zamkniętokomórkowej (nie mniej niż 95%). Ze względu na swoją budowę i cechy produkcyjne płyty termoizolacyjne PIR charakteryzują się niską przewodnością cieplną, małą nasiąkliwość, dużą wytrzymałością i wysoką odpornością pożarową.

PIR_1.jpg PIR_2.jpg

Płyty termoizolacyjne PIR stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym przy budowie dachów płaskich na fundamencie profilowanym i betonowym, materiałach hydroizolacyjnych w rolkach oraz innych rodzajów materiałów hydroizolacyjnych.

Płyty termoizolacyjne PIR można też układać na ogrzewanie podłogowe (łącznie z konstrukcjami obciążonymi), fasad, cokołów i dachów dwuspadowych.