MIDA TOP PV200 S5

Asfaltowa papa wierzchniego krycia stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, natomiast wewnętrzna – łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA TOP PV200 S5 charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Można stosować jako pokrycie jednowarstwowe metodą pełnego zgrzewu. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą wierzchnią warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu.

Deklarowane parametry

  Właściwości Wartości
 Długość x Szerokość, m 5 x 1
 Grubość, mm 5.2 ± 0.2
 Odporność na spływanie,°C 
≥ 100
 Giętkość,°C
£ -20
 Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
 Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
 wzdłuż / w poprzek
 800 ± 100 / 600 ± 100  
 Wydłużenie przy rozciąganiu, %
 wzdłuż / w poprzek
40 ± 10 / 40 ± 10
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
 Reakcja na ogień Klasa E