PAPY SPECJALNE

Gruboziarnista posypka z łupków używana jest do ochrony warstwy polimerowo-bitumicznej przed działaniem promieniowania UV. Zastosowanie hydrofobizowanych łupków gwarantuje, że wilgoć nie dotrze do warstwy bitumicznej. Hydrofobizacja zwiększa również przyczepność łupków do materiału i w ten sposób przedłuża żywotność pokrycia dachowego.

POKRYCIA SPECJALNE

Nowa ekologiczna linia produktów ENVIRO ma realny wpływ na środowisko, pomaga oczyszczać powietrze w miastach i ma pozytywny wpływ na efektywność energetyczną dzięki wykończeniu powierzchni specjalnymi dodatkami.
AIR - pokrycie dachowe linii AIR ma pozytywny wpływ na redukcję tlenków azotu NOx w powietrzu. Głównym czynnikiem redukującym tlenki azotu jest dwutlenek tytanu TiO2 oraz specjalne dodatki.
FOREST - powierzchnia z dodatkami przeciwdziałającymi porastaniem mchem i roślinnością.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Powierzchnia z podłużnymi, odcinkowymi pasami specjalnych komponentów elastomerowych pokryta antyadhezyjną folią ochronną. Taka powierzchnia pozwala na wyrównanie ciśnienie pary wodnej, nagromadzonej pod pokryciem dachowym.