MIDA FIX BASE

Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA FIX BASE charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, niską wrażliwością na warunki atmosferyczne podczas aplikacji oraz odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Deklarowane parametry

  Właściwości Wartości
 Długość x Szerokość, m 10 x 1
 Gramatura, kg/m2 2.6 ± 0.2
 Odporność na spływanie,°C 
≥ 100
 Giętkość,°C
£ -20
 Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
 Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
 wzdłuż / w poprzek
600 / 500 ± 150  
 Wydłużenie przy rozciąganiu, %
 wzdłuż / w poprzek
40 / 40 ± 15
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
 Reakcja na ogień Klasa E