Papy podkładowe

Specjalna masa bitumiczno-polimerowa modyfikowana SBS powoduje, ze papa podkładowa jest elastyczna i bardzo wytrzymała.

LISTA PRODUKTÓW

≤ -20 ≥ +95
MIDA ROOF FIX
≤ -10 ≥ +85
MIDA SELF BASE GV S3