Papy podkładowe

Specjalna masa bitumiczno-polimerowa modyfikowana SBS powoduje, ze papa podkładowa jest elastyczna i bardzo wytrzymała.

LISTA PRODUKTÓW

≤ -20 ≥ +120
UNDERLAY PRO 500
≤ -15 ≥ +85
UNDERLAY SELF 2200