TECHNONICOL Polska Laureatem Ogólnopolskiego Programu Budowlanego 2019 w kategorii PRODUKT ROKU 2019

Certyfikacja Krajowa co roku przyznaje certyfikaty firmom oraz produktom z branży budowlanej. Program ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych deweloperów, inwestycji, firm budowlanych, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych i wykończeniowych a także samych produktów.

Laureatami Programu są podmioty cieszące się renomą i zaufaniem wśród klientów, przedstawicieli branżowych i partnerów biznesowych. O ich wyjątkowości świadczą walory jakościowe, technologiczne, estetyczne i praktyczne. Brana jest pod uwagę także etyka prowadzenia biznesu.

PROGRAM_BUDOWLANY_2019_foto_Kasia_Saks_KLS_1661.jpg PROGRAM_BUDOWLANY_2019_foto_Kasia_Saks_KLS_1691.jpg

Produkt Roku 2019 – to produkty będące gwarantem jakości, bezpieczeństwa i trwałości użytkowania oraz zgodności z aktualnymi wymaganiami i trendami rynku.

Decyzją Kapituły Programowej, spółka TECHNONICOL Polska została Laureatem w kategorii Produkt Roku 2019 za Wełnę Mineralną. Jest to najbardziej wiarygodny certyfikat w Polsce. Licencja jest wydawana tylko na rok. Nasza jest ważna do 8 listopada 2020 r. Nr Licencji: AO2410201979.

PROGRAM_BUDOWLANY_2019_foto_Kasia_Saks_KLS_1842.jpg PROGRAM_BUDOWLANY_2019_foto_Kasia_Saks_SAX_2736.jpg