Gwarancja na materiały budowlane – na co zwracać uwagę?

Gwarancja na materiały budowlane Budując lub remontując swój dom albo mieszkanie warto zwrócić uwagę na gwarancję na materiały budowlane. Im jest ona dłuższa, tym większa pewność, że zakupionymi produktami będziemy się cieszyć przez lata a nawet całe dekady.
Gdy zakupiony towar budowlany okaże się wadliwy, nierzadko cały remont należy przeprowadzić od początku. Jest to oczywiście bardzo kosztowne i czasochłonne, dlatego lepiej zawczasu wiedzieć, jakie się ma prawa.

Czym charakteryzuje się gwarancja na materiały budowlane?
Nie każdy producent udziela gwarancji na swoje towary. Wynika to z prostego faktu – nie ma takiego obowiązku. Jednak w praktyce taka gwarancja jest bardzo często spotykana. Konkurencja na rynku jest duża i każda firma chce się spośród niej wyróżnić. Wieloletnie gwarancje na niektóre typy towarów to w końcu potwierdzenie własnej rzetelności, wzbudza zaufanie wśród klientów. Przed zakupem danego produktu, zwłaszcza kosztownego i z zasady przeznaczonego na lata użytkowania (takiego jak pokrycie dachowe - gonty TECHNONICOL mają gwarancję na okres nawet do 60 lat)) należy więc zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt. Gwarancja zapewnia, że w okresie jej obowiązywania producent dokona wymiany wadliwego towaru na nowy albo jego naprawy.

Szczególne warunki gwarancji
Szczegóły dotyczące gwarancji są zapisane w książce gwarancyjnej. Jedną z najważniejszych informacji jest czas obowiązywania gwarancji, ale nie tylko nim warto się kierować. Gwarancja może obowiązywać zarówno na cały towar, jak i na jego części składowe. Sprawdzić należy również, jakie cechy towaru zostały nią objęte. W dokumencie, który producent dołącza do swojego towaru, znaleźć się muszą również wszelkie ważne informacje dotyczące odpowiednich warunków transportu, przechowywania i montażu. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania nie zostaną uznane za zasadne.
Bardzo istotne jest odpowiednie przechowywanie produktów. Niektóre są wrażliwe na działanie wilgoci albo wyższą temperaturę. Zazwyczaj ogólną radą jest przetrzymywanie wszelkich materiałów na płasko, w miejscu, gdzie można je odizolować od podłoża. Do produktów nie powinna mieć dostępu woda.
Także montaż powinien zostać przeprowadzony w zalecany przez producenta sposób, dlatego przydaje się skorzystanie z usług ekipy fachowców.

Jak zgłosić reklamację?
Jeżeli mimo przestrzegania zaleceń okaże się, że towar ma wadę, jej wystąpienie zgłosić można w miejscu zakupu albo bezpośrednio u producenta. Dlatego przechowywać należy zarówno dowód zakupu, jak i kartę gwarancyjną. Producent musi w przeciągu 14 dni roboczych zapoznać się z żądaniami i się do nich ustosunkować. Przedłużanie rozpatrzenia reklamacji sprawia, że roszczenia uznaje się za zasadne.
Na zgłoszenie wady produktów ma się czas 30 dni od chwili jej zauważenia, chociaż w niektórych przypadkach może on być inny. Sam sposób rozpatrzenia gwarancji i załatwienia naprawy lub wymiany to duży test dla profesjonalizmu danej firmy. Znani producenci najczęściej bardzo dbają o swoją renomę, dlatego załatwienie sprawy jest prostsze.