BITALBIT S - papa paroizolacyjna

Bitalbit S – papa paroizolacyjnaPapa ta stosowana jest jako warstwa paroizolacyjna pokrycia dachowego, jednocześnie może pełnić funkcję ochronnej warstwy hydroizolacyjnej jako przekładka pomiędzy poszczególnymi warstwami pokrycia dachowego. Przeznaczona jest również do jednowarstwowej ochrony fundamentów przed wilgocią.
BITALBIT S stosuje się także do ochrony przed Radonem.

Opis materiału:
BITALBIT S to materiał otrzymany poprzez naniesienie warstwy masy wypełniającej z bitumu oksydowanego na wkładkę nośną z welonu szklanego pokrytego folią aluminiową. Górną warstwę ochronną stanowi drobnoziarnista posypka mineralna lub folia polimerowa, natomiast dolną – folia polimerowa. Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Sposób układania:
Papa ta przyklejana jest do podłoża za pomocą gorącego lub zimnego lepiku lub kleju. Podczas stosowania papy jako paroizolacji często układa się ją luźno, zgrzewa się jedynie w obszarze zakładek i obowiązkowo zakłada się na pionowe powierzchnie powyżej poziomu izolacji cieplnej. Papę można również zgrzewać do podłoża.