10 ZASAD SERWISOWANIA DACHU Z MEMBRAN PCV

1. Regularne kontrole. Wiosną, zaraz po stopnieniu śniegu, a jesienią, przed pierwszą zimną aurą, należy wizualnie sprawdzić podłoże hydroizolacyjne, usunąć ewentualne śmieci, wyczyścić wpusty dachowe, rynny i wszystkie systemy drenażowe. Jeśli wyjmowane kratki na liści są zamontowane na wpuście dachowym, należy je usunąć i wyczyścić. Wskazane jest, aby nie pozostawiać wpustu dachowego bez zabezpieczenia i jeśli nie ma kratki na liści, należy ją zainstalować.
LeGFI9a78FM.jpg

2. Wejście na dach jest możliwe tylko w butach z płaską podeszwą bez ostrych czy metalowych obcasów.

3. Każda wizyta na dachu powinna być odnotowana w dzienniku serwisowym. Ten prosty odręczny dokument pomoże kontrolować każde działanie - od prostych inspekcji po instalację sprzętu.

4. By umożliwić dostęp do dachu musi być on wyposażony w specjalne chodniki, wykonane na przykład z LOGICROOF WalkWay Puzzle. Jeśli izolacja termiczna dachu jest wykonana z wełny skalnej, wówczas w miejscach dostępu do dachu zaleca się układanie płyt PIR na wełnie skalnej, a następnie układanie membrany polimerowej. Taki system pomoże wydłużyć żywotność dachu.
A9whJhk9tms.jpg

5. Często dach staje się miejscem instalacji dodatkowego wyposażenia. Wszystkie schody i elementy nośne muszą być montowane wyłącznie z zastosowaniem specjalnych uszczelek. Jest to jedyny sposób ochrony membrany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Odśnieżanie powinno odbywać się wyłącznie ręcznie przy użyciu drewnianych lub plastikowych łopat, obsługa zmechanizowanego sprzętu niesie za sobą ogromne ryzyko uszkodzenia powłoki izolacyjnej. Jednocześnie minimalny, dopuszczalny poziom śniegu, jaki może zostać na dachu, wynosi 10 cm, a przy prawidłowym obliczeniu obciążenia śniegiem nie ma potrzeby usuwania tej warstwy.

7. Wyjście na dach jest możliwe tylko w temperaturze nie niższej niż minus 15 ˚С.
QSzDAWwWG9g.jpg

8. Niezbędna jest ochrona membrany PCV przed działaniem tłuszczów, olejów, bitumów, produktów naftowych i innych pochodnych substancji, które mogą spowodować uszkodzenie powłoki. Jeśli nie uda się zapobiec przedostaniu agresywnych czynników, zagrożony obszar należy jak najszybciej oczyścić środkiem czyszczącym do membran PCV. W przypadku gdy dojdzie jednak do uszkodzenia powłoki należy ją jak najszybciej naprawić, aby zapobiec przeciekaniu dachu.

9. Wszystkie metalowe elementy ochronne, pokrycia parapetów, wpusty dachowe, elementy uszczelniające na końcach arkusza membrany (listwy, zaciski, uszczelniacze itp.), elementy mocujące urządzenia i inne detale pokrycia dachowego muszą być wodoodporne. Podczas regularnych kontroli należy również sprawdzić szczelność tych konstrukcji.

10. Podczas prac z wykorzystaniem farb, rozpuszczalników a także przy cięcia szkła, metalu, instalowania ciężkiego sprzętu, membranę należy koniecznie zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.
4mbVxfu6kOk.jpg