DOSKONALENIE PRODUKCJI

Kluczem do sukcesu działalności TECHNONICOL jest stałe prowadzenie badań i kontroli przed, w trakcie i po zakończeniu procesów produkcyjnych. Wszystkie zakłady eksportowe TECHNONICOL posiadają certyfikaty UNI EN ISO 9001 i UNI EN ISO 14001 ściśle przestrzegając norm jakościowych w nich zawartych.

IMG_7099.jpg

Wszystkie zakłady TECHNONICOL zobowiązane są do nieustannych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

  • Wszystkie zakłady firmy podlegają państwowej ocenie oddziaływania na środowisko na etapie projektowania. Stan środowiska na naszych terenach przemysłowych jest monitorowany codziennie. Firma TECHNONICOL inwestuje w produkcję bezodpadową, zaawansowane urządzenia i technologie ochrony środowiska.
  • Wszystkie produkty opracowywane i produkowane przez TECHNONICOL spełniają normy ochrony środowiska i są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Nasze zdolności produkcyjne i wyposażenie umożliwiają nam dostarczanie materiałów do realizacji dużych projektów budowlanych oraz opracowywanie unikalnych produktów w oparciu o indywidualne wymagania. Kompetencje pracowników, profesjonalne konsultacje techniczne, rozwój nowych materiałów we własnych centrach badawczo-rozwojowych, jakość produktów i rozwiązań – wszystko to pozwala firmie TECHNONICOL oferować indywidualne podejście do każdego klienta i pomaga nam wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. Świadczenie doskonałej obsługi klienta stanowi również jedną z naszych priorytetowych zasad. Wiodąca pozycja produktów TECHNONICOL na rynku hydroizolacji osiągana jest nie tylko dzięki jakości produkowanych przez nas wyrobów, ale również dzięki wysokiemu poziomowi wsparcia technicznego.


BADANIA MATERIAŁOWE

materials-research-img-1.jpgTECHNONICOL dysponuje sześcioma naukowymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi zlokalizowanymi w pobliżu zakładów produkcyjnych oraz wieloma laboratoriami, w których testuje się nowe materiały. Naukowcy TECHNONICOL skupiają się na badaniach właściwości użytkowych materiałów budowlanych, zapobieganiu ich starzeniu się, zwiększaniu możliwości zastosowania poprzez rozszerzenie zakresu temperatur użytkowania, rozwijaniu dodatkowych właściwości, takich jak oczyszczanie powietrza, odporność na porost mchu czy zwiększanie efektywności energetycznej.

Główne zadania ośrodków badawczo-rozwojowych obejmują:

  • Tworzenie nowych materiałów dachowych, hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych;
  • Badania: analizy chemiczne, fizyczne i inne, pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych;
  • Modernizacja technologii produkcji;
  • Usprawnianie metod analizy surowców i produktów gotowych, wprowadzanie szybkich metod;
  • Oparte na współpracy wspieranie laboratoriów fabrycznych.

Laboratoria w fabrykach działają w oparciu o nowoczesny sprzęt, który służy do badania właściwości fizyko-mechanicznych materiałów w szerokim zakresie temperatur, określania struktury i składu surowców, sprawdzania trwałości materiałów.

Unikalny sprzęt chromatograficzny wykorzystywany jest do określania składu masy bitumicznej służącej do produkcji pokryć dachowych oraz optymalnego doboru rodzaju i ilości dodatków modyfikujących.

Sztuczna komora klimatyczna służy do badania procesu starzenia się materiałów. Metoda ta daje możliwość przewidywania właściwości materiałów hydroizolacyjnych po wielu latach eksploatacji na dachu w okresie zaledwie 2 lub 3 miesięcy testowania.

Bezpieczne ogniowo materiały i systemy budowlane stanowią jeden z głównych priorytetów firmy TECHNONICOL. Dachowe materiały hydroizolacyjne spełniają surowe europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Masy bitumiczne i membrany syntetyczne odpowiadają klasie E reakcji na ogień. Systemy dachowe są testowane w celu oceny odporności na działanie ognia zewnętrznego i spełniają kryteria klasyfikacji Broof.

Badania i wdrażanie zaawansowanych technologii umożliwiają firmie TECHNONICOL co roku wprowadzać nowe produkty dostosowane do potrzeb klienta. We współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi zakłady produkcyjne uzyskały szereg certyfikatów produktowych wydawanych przez wiele prestiżowych instytutów na całym świecie.