INFOLINIA
Nasz Kodeks Postępowania został opracowany w celu podejmowania właściwych, etycznych decyzji w wielu różnych okolicznościach. Nie jest jednak możliwe uwzględnienie w nim wszystkich sytuacji i okoliczności, które nie są zgodne z etyką i ogólnie przyjętymi zasadami. Zachęcamy do zgłaszania wątpliwości oraz skorzystania z porady, gdy nie masz pewności, jakie działania podjąć. W pierwszej kolejności należy zwrócić się o wsparcie do swojego kierownika/przełożonego lub porozmawiać z kimś z działu zasobów ludzkich. Jeśli nadal masz wątpliwości, jak postąpić w określonej sytuacji lub uważasz, że doszło do naruszenia zasad, które trzeba zbadać zachowując poufność, skontaktuj się z INFOLINIĄ.
Z jakimi pytaniami kontaktować się z INFOLINIĄ:
Niewłaściwe wykorzystanie majątku firmy
Kradzież, łapówkarstwo lub inne zachęty finansowe oraz materialne, a także oszustwa z udziałem pracownika firmy
Nadużycie władzy, dyskryminacja, zastraszanie, nękanie lub łamanie praw człowieka
Inne naruszenia etyczne, naruszenia lokalnego prawa, a także naruszenia standardów firmowych objętych niniejszym Kodeksem
Polityka zakazu działań odwetowych
TECHNONICOL zachęca pracowników do zabierania głosu i zgłaszania wszystkich obaw lub pytań zawartych w niniejszej Polityce. Firma nie będzie tolerować żadnych form odwetu na pracownikach, którzy składają skargi lub zgłaszają obawy w sposób uczciwy i w dobrej wierze.
Pozostawiając swój adres e-mail, automatycznie zgadzasz się z polityką przetwarzania danych osobowych