TECHNOFACADE OPTIMA

Płyty TECHNOFACADE OPTIMA przeznaczone są do stosowania w systemach zewnętrznej termoizolacji ścian z warstwą tynku. Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako warstwa termoizolacyjna w obiektach nowo budowanych oraz remontowanych.
TECHNOFACADE OPTIMA to niepalne, hydrofobizowane płyty termo i dźwiękoizolacyjne z wełny mineralnej produkowane z bazaltu.

Przechowywanie

Płyty należy przechowywać posortowane według wymiarów w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, ułożone poziomo lub na paletach pod zadaszeniem. Należy je chronić przed opadami atmosferycznymi.


 CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA
 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.037
 Wytrzymałość na ściskanie, kPa  
≥ 30
 Obciążenie punktowe, N  ≥ 200
 Gęstość, kg/m3 125±15
 Grubość (co 10 mm), mm  50-200
 Długość, mm 1200
 Szerokość, mm 600